Flekkefjord Bobilparkering

Publisert av Agneta Torgersen den 07.08.19. Oppdatert 23.10.19.

Ordningen er laget slik at den kun kan benyttes av medlemmer av NB og at den er personlig.

Når en leser teksten under, ser en at hvert medlem skal ta vare på sine kvitteringer for overnatting på Flekkefjord bobilparkering. Når en har kvittering for 5 overnattinger, skal disse sendes til leder for Region sør og et parkeringsbevis for gratis overnatting kommer i posten. Kvitteringene kan enten sendes i posten, skannes og sendes på mail eller tas bilde av og sendes på mms. Dette sendes til leder for Region sør.

Kvitteringene blir kontrollert slik at en ikke har overlappende datoer på disse.

Kopi fra avtalen viser følgende:

Administreres av NB Region sør og Odd Ørstavik er kontaktperson for avtalen.

 • For å benytte seg av avtalen, må en være medlem av Norsk Bobilforening.
 • For hver 5 overnatting i løpet av et kalender år, kan du sende kvitteringer for overnatting til NB Region sør og få et parkeringsbevis på en gratis overnatting.
 • Regionen sender Parkeringsbeviset med medlemsnummer da dette er en personlig ting. Medlemsnummeret med evt. medlemsnummer på bobil.
 • Alle utsendinger gjennom et år, skal lagres av regionen og sendes over til Flekkefjord kommune som dokumentasjon på slutten av kalender året.

Praktisk gjennomføring

 • Parkeringsbeviset lages av NB og godkjennes av Flekkefjord kommune.
 • Parkeringsbeviset på gratis overnatting lages på forhånd og skal inneholde:
  • løpenummer
  • signert av person i Flekkefjord kommune
  • Flekkefjord kommune logo
  • Skal ha plass til å skrive inn medlemsnummer i NB
  • Parkeringsbeviset plasseres godt synlig for parkeringsvakt, med tydelig dato. 
fredag 21. juni kl. 09:06

Bli medlem

torsdag 12. desember kl. 10:18

Fjord Line - Rabattavtale 2020

torsdag 05. desember kl. 09:34

Endring i styret i Region Øst

tirsdag 03. desember kl. 08:12

Gassavtale med Hagia Karmøy AS

tirsdag 19. november kl. 15:27

Spennende lesing