Innkalling til Landsmøte 2019

Innkalling til Landsmøte 2019

Publisert av Agneta Torgersen den 11.07.19.

Saksliste:

Åpning - godkjenning av innkalling.
Godkjenning av saksliste.
Valg av møteleder og referenter, samt 3 til å undertegne protokoll. Tellekorps.
Landsstyrets beretning med eventuelle komiteberetninger.
Regnskap med revisors beretning.
Innkomne forslag.
Budsjettforslag.
Valg.
Avslutning.

Forslag til Landsmøtet skal være skriftlig og styret i hende innen 1. mai. 
Presentasjon av sakene kommer i "Bobilen" som skal være hos medlemmene ca. 11. juni.
Landsstyret forbeholder seg retten til å avvise forslag som ikke er innkommet innen fristen.

For Landsstyret
Kurt Terje Jenssen, President

 

fredag 21. juni kl. 09:06

Bli medlem

torsdag 05. desember kl. 09:34

Endring i styret i Region Øst

tirsdag 03. desember kl. 08:12

Gassavtale med Hagia Karmøy AS

tirsdag 19. november kl. 15:27

Spennende lesing

mandag 18. november kl. 20:56

Presseoppslag