Digitalt Landsmøte

Digitalt Landsmøte

Publisert av Agneta Torgersen den 05.07.21.

Som sikkert de fleste har fått med seg, var det i helgen et digitalt Landsmøte.
Dette gikk veldig bra, til tross for noen små tekniske utfordringer.

Referatet kommer, men skal ut til signering først.

I år var det valg av President, Visepresident og Styremedlem, samt nytt Kontrollutvalg.

Arbeidsutvalget ser nå slik ut:

President 20385 Jan Utengen.
Visepresident 114 Tor Henriksen.
Styremedlem 1082 Annbjørg Sognnes.

Kontrollutvalget:

8687 Jan Magnar Leinum
18376 Aid-Henny Kaarby
9113 Gun Britt Bjerkeli

Gratulerer alle sammen.

Vi takker samtidig Odd Ørstavik, Karl S. Olsen, Børild Dubland og Guri Steinsholdt for deres tid som tillitsvalgte i Norsk Bobilforening.