Er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet.

Er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet.

Publisert av Tor Henriksen den 14.06.21.

Norsk Bobilforening og Norsk Bobil og CaravanCub har lenge jobbet for å få redusert  forskuddsbetalingen på innenlands fergene og et enklere og mer rettferdige takstsystem for fritidskjøretøy.

Ved revisjonen av nasjonalbudsjettet, var det en stor mulighet å komme med et ekstra innspill og foreningene sendte inn dette brevet/pressemeldingen til sentrale politikere og partier. Les her

Skuffelsen var stor for mange og flere som har jobbet med det føler seg direkte sviktet når resultatet ble offentlig. Les om saken og hva Presidenten i Norsk Bobilforening mener: Les her

Fergetakster er noe foreningene har jobbet med lenge og det opptar våre medlemmer og ikke alt er lett å forstå. Med Coronatiltak for fergetakst og forskuddsbetaling i 2020, var det håp om at det også kunne bli noe i 2021. Som ser ut til å bli et nytt Norgesferieår for mange bobilister.

25% reduksjon på fergetakstene og en reduksjon fra 3700kr. til 3000kr. for kjøretøy under 8m er en begynnelse. At det er lagt inn en merknad i revidert budsjett, slik at de vil komme tilbake til ferjeforskudd og pris i arbeidet med statsbudsjettet for 2022, vil gjøre at foreningene, både sammen og hver for seg vil arbeide med saken vidre.

Medlemmene må være klar over at det er mange fergesamband i Norge, som ikke er underlagt AutopassFerge som foreningene har arbeidet mot.  De ferge betales enten med Autopass brikken der det er digital avlesning eller med AutopassFerge kortet. Fergesambandene det gjelder kan man lese her. Andre samband enn dette har ikke foreningene arbeidet med, det blir mer lokale avtaler.

Bobilbrukere med forskuddsbetalingen for bobiler under 8m, må tenke på at om bobilen er f.eks. 7,5m og den blir over 8m med utslått sykkelstativ bak, eller på annen måte aktuell lengde på bobilen blir over 8m, kan man ikke benytte kortet inntil 8m, da må man betale full pris på fergen og oppnår ikke 50% rabatt. Man skulle da ha forskuddsbetalt for kjøretøy over 8m. for å få 50% rabatt som bobiler over 8m.

Kjøretøy under 6m og under 3,5t som kjører med tilhenger vil bare bli belastet for 2 x liten bil, for aktuell lengde på bil/henger på mellom 6 og 10m, eller 3 x liten bil for over 10m. lengde og bare ha forskuddsbetalt for kjøretøy under 8m. Hvorfor kunne ikke bare bobilen under 8m som blir over 8m med utslått sykkelstativ bli behandlet på samme måte?

Et annet moment som bobilister stiller spørsmål om. Er at i bomstasjonene betaler bobiler registrert som M1 for liten bil selv om bobilen er over 3,5t. Men når vi kommer på ferge som også krever inn bomavgift, går det på meter og fergebilleten blir mye dyrere enn den burde, siden bobiler ikke får rabatt i bomstasjoner på ferge.

Så foreningene fortsetter arbeidet for bobilistene.

Tor H 114