Gladnyhet!

Gladnyhet!

Publisert av Agneta Torgersen den 24.01.22.

Nå trenger ikke alle bobiler ha like mange sengeplasser som bobilen er registrert for.

Fra 1. januar 2022 ble nye typegodkjenningsregler for bobiler gjeldende i Norge. EUs typegodkjenning blir nå også akseptert i Norge.

Er bobilen typegodkjent som SA/M1 i EU, vil den nå bli godkjent i Norge som bobil, om høyden på kjøretøyet er minst 2,5m. Høydekravet på 2,5m er en særregel i Norge som gjør at kjøretøy under 2,5m ikke vil få samme engangsavgift som bobiler, men en høyere avgift som «vanlige» personbiler..Det vil også gjøre det enklere å få godkjent nye bobiler som er typegodkjent som SA/M1 i EU i Norge. Nye kjøretøy som ikke har denne typegodkjenningen fremdeles tilfredsstille de «gamle» norske reglene for bobil, for å bli godkjent som bobil i Norge og godkjennes på Trafikkstasjon. Der er ett av punktene, at det er antall sengeplasser i kjøretøyet, som bestemmer hvor mange bobilen kan registreres for.

Så bobileiere som har bobiler som har flere seter med sikkerhetsseler (de kan ha blitt demontert), kan nå muligens få registrert bobilen for flere personer, enn sengeplasser, Selv om bobilen er registrert første gang før 1. januar 2022. Eneste kravet for det er at bobilen er typegodkjent som SA/M1 og er minst 2,5m høy. Dette er data som står i bobilens COC-dokument. Når man har dokumentasjonen, kan man bestille time på Trafikkstasjonen og få nytt vognkort med antall personer som står i COC-dokumentet, eller tilsvarende dokumentasjon. 

For bobileiere som ikke kan dokumentere at bobilen er EU-typegodkjent som SA/M1, eller man skal bygge bobil, vil de «gamle» reglene legges til grunn, om kjøretøyet kan registreres som bobil.  

Nevner også at eiere med bobiler over 3,5t totalvekt kan bestille time på Trafikkstasjonen og registrere den ned til maks totalvekt på 3,5t. f.eks. p.g.a. førerkort. Dette kan gjøres uten noe dokumentasjon og Trafikkstasjonen bestemmer om det er nok nyttelast igjen til antall personer bobilen er registrert for. Bobilen kan ved en slik totalvektnedskrivning, bli registrert med færre sitteplasser. Hver passasjer kjøretøyet er registrert for settes til 75kg. som inkluderes i nyttelasten/lasteevnen.  

Er det for liten restlasteevne igjen etter at passasjerene er inkludert, må man kanskje redusere antallet  personer bobilen er registrert for, for å få nok restlasteevne. Hva restlasten bør være bestemmer trafikkstasjonen. Jeg har selv for mange år siden hatt bobil med 380kg lasteevne, og den bobilen var registrert for 6 personer, og det gir 5kg restlasteevne. Fører er i egenvekten og 5x75=375kg. 380-375=5kg. 

Bobiler som er registrert ned på denne måten kan registreres opp igjen uten dokumenter, men bobilen må vises på Trafikkstasjonen. 

Skal man øke maks totalvekt til en bobil over en totalvekt den har vært registrert med i Norge må man få COC-dokumentet på kjøretøyet eller annen dokumentasjon fra produsent, om maks totalvekt. Produsent er som regel påbygger, Adria, KabeRapidoo.s.v.,  bestille time på Trafikkstasjonen og fremvise bobilen for godkjenning og betale for nytt vognkort med ny totalvekt.
  
 

Tor H 114