Ildsjelprisen 2016

Ildsjelprisen 2016

Publisert av Agneta Torgersen den 08.08.19. Oppdatert 14.08.19.
Regler for tildeling av NBs Ildsjelpris
Ildsjelprisen er NBs høyeste utmerkelse, og kan tildeles et medlem hvert år som har:
  • Minst 6 års medlemskap.
  • 6 års aktiv innsats for NB og utvist særlig engasjement for NB lokalt og nasjonalt noe som gjenspeiler seg i resultater for medlemmene.
 
NB ildsjelpris deles ut etter enstemmig vedtak i landsstyret.
Landsstyret fikk inn flere forslag på kandidater til hvem som skulle få ildsjelprisen 2016. Etter en nøye gjennomgang ble det Jostein Birkelid med ledsager Anne Grinde som fikk prisen.
Jostein har hatt verv som leder i Region Sør, leder i valgkomiteen og ikke minst en primus motor for flere treff på Haugalandet. Det sies at det fine med Jostein sitt engasjement er at han alltid setter medlemmene i fokus, både når han jobber lokalt og nasjonalt.
 Vi håper at Jostein og Anne fortsetter sitt flotte arbeid for Norsk Bobilforening i mange år framover. Vi trenger slike ildsjeler.
 
Overrekkelsen av prisen foregikk på landstreffet på Ogna 24.09.16, av selve presidenten Kurt Jenssen.
 
NB gratulerer så mye nok en gang.