NB når fram med sine argumenter

NB når fram med sine argumenter

Publisert av Odd Ørstavik den 20.06.20. Oppdatert 01.09.20.

Norsk Bobilforening sin politiske komite har hatt mange møter med FRP sin fraksjon i Transportkomiteen på Stortinget (bilde).

Ut fra det som NB har presentert, har FRP laget et forslag for at vår hobby skal bli enklere. Dette forslaget skal behandles på Stortinget på et eller annet tidspunkt, vi vet ikke når tid det skjer.

Undertegnede vil takke komiteen med Kurt i spissen for en vel utført jobb så langt, men vi er enda ikke helt i mål.


En kan lese om dette på følgende lenke: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-145s/?fbclid=IwAR0BKmzvFIgblPWiEUm6UGUwP23YjdXdkoyrzD-58jo1SjdvEZPYYpHlS7M