Her ønsker AU (ArbeidsUtvalg) synliggjøre sitt offisielle arbeid.

AU velges på LM (LandsMøte) hvert andre år. Siste LM var september 2019.

Primærsaker for AU er å følge opp driften av foreningen og være virksomhetsfremmende for foreningens drift.

  • Forbereder saker til LS (LandsStyre) møtene. 
  • AU har ikke vedtaksrett, men kan ta avgjørelser etter fullmakt gitt av LS
  • Være initiativtaker for opprettelse av bobilplasser i samarbeid med regionene.

AU ønsker å være synlig for NB sine medlemmer og det legges opp til et AU møte i mnd. På Skype, minus de to sommermånedene. Minireferat fra disse møtene gjengis på denne siden og i Bobilen. AU ønsker innspill fra medlemmene i saker som opptar dem.

Minireferatene ligger på lenken/bindersen under. Tallene angir dd-mm-åå 

AU denne periode 2019-2021, består av:

  President Odd Ørstavik, tlf: 901 92 277, mail: odd.orstavik@lyse.net

  Visepresident Karl S. Olsen, tlf: 905 00 516, mail: karl.severin.olsen@gmail.com

  Styremedlem Tor Henriksen, tlf: 924 57 421, mail: henriksen_tor@hotmail.com