Ønsker i første innlegg på denne siden å presentere noe historiske fakta om Norsk Bobilforening

Vedleggene på siden viser dette