Her ønsker AU (Arbeidsutvalget) å synliggjøre sitt offisielle arbeid.

AU velges på LM (Landsmøte) hvert andre år.
Primærsaker for AU er å følge opp driften av foreningen og være virksomhetsfremmende for foreningens drift.

  • Forbereder saker til LS (Landstyre) møtene. 
  • AU har ikke vedtaksrett, men kan ta avgjørelser etter fullmakt gitt av LS
  • Være initiativtaker for opprettelse av bobilplasser i samarbeid med regionene.

AU ønsker å være synlig for NB sine medlemmer og det legges opp til et AU møte i mnd. 
AU ønsker innspill fra medlemmene i saker som opptar dem.

 

profilbilde

Jan Utengen

Leder

profilbilde

Tor Henriksen

Nestleder

profilbilde

Annbjørg Sognnes

Styremedlem

profilbilde

Helga Sleire

Vara