Her ønsker AU (Arbeidsutvalget) å synliggjøre sitt offisielle arbeid.

AU velges på LM (Landsmøte) hvert andre år. Siste LM var september 2019.
Primærsaker for AU er å følge opp driften av foreningen og være virksomhetsfremmende for foreningens drift.

  • Forbereder saker til LS (Landstyre) møtene. 
  • AU har ikke vedtaksrett, men kan ta avgjørelser etter fullmakt gitt av LS
  • Være initiativtaker for opprettelse av bobilplasser i samarbeid med regionene.

AU ønsker å være synlig for NB sine medlemmer og det legges opp til et AU møte i mnd. På Skype, minus de to sommermånedene.
Minireferat fra disse møtene gjengis på denne siden og i Bobilen. AU ønsker innspill fra medlemmene i saker som opptar dem.