Jan Utengen style=

Jan Utengen

Leder
Tor Henriksen style=

Tor Henriksen

Nestleder
Annbjørg Sognnes style=

Annbjørg Sognnes

Styremedlem
Rita Bjorland style=

Rita Bjorland

Leder Region Sør
Jan M. Leinum style=

Jan M. Leinum

Leder Region Midt
Per Hansen style=

Per Hansen

Leder Region Nordland
Kåre Breivik style=

Kåre Breivik

Leder Region Nord
Sveinung Malkenes style=

Sveinung Malkenes

Leder Region Vest
Thor Egil Aspeslåen style=

Thor Egil Aspeslåen

Leder Region Øst
Rune Haarberg style=

Rune Haarberg

Daglig leder