Jan Utengen style=

Jan Utengen

Leder
Tor Henriksen style=

Tor Henriksen

Nestleder
Annbjørg Sognnes style=

Annbjørg Sognnes

Styremedlem
Rune Haarberg style=

Rune Haarberg

Daglig leder