Jan Utengen style=

Jan Utengen

President
Tor Henriksen style=

Tor Henriksen

Visepresident
Annbjørg Sognnes style=

Annbjørg Sognnes

Styremedlem
Rita Bjorland style=

Rita Bjorland

Leder Region Sør
Karl S. Olsen style=

Karl S. Olsen

Leder Region Midt
Eirin Johnsen style=

Eirin Johnsen

Leder Region Nordland
Kurt Terje Jenssen style=

Kurt Terje Jenssen

Leder Region Nord
Sveinung Malkenes style=

Sveinung Malkenes

Leder Region Vest
Thor Egil Aspeslåen style=

Thor Egil Aspeslåen

Leder Region Øst
Rune Haarberg style=

Rune Haarberg

Daglig leder