Jan Utengen style=

Jan Utengen

Leder
Tor Henriksen style=

Tor Henriksen

Nestleder
Annbjørg Sognnes style=

Annbjørg Sognnes

Styremedlem
Rita Bjorland style=

Rita Bjorland

Leder Region Sør
Kåre style=

Kåre

Leder Region Nord
Sveinung Malkenes style=

Sveinung Malkenes

Leder Region Vest
Thor Egil Aspeslåen style=

Thor Egil Aspeslåen

Leder Region Øst
Rune Haarberg style=

Rune Haarberg

Daglig leder