Teknisk Komitè skal være en ressurs for medlemmer som har tekniske spørsmål, og arbeide proaktivt for å opplyse medlemmene om aktuelle temaer innen vedlikehold, drift, osv.
Komiteen skal når det kommer inn problemstillinger som er av interesse for mange medlemmer, skrive artikler på foreningens hjemmeside, samt levere teknisk stoff til "Bobilen".