Her ønsker Politisk Komitè å synliggjøre sitt offisielle arbeid.

Politisk Komité godkjennes av LS og består av 2 - 4 interesserte NB medlemmer som avlaster de tillitsvalgte, med sitt arbeid.

Primærsaker for Politisk Komité er arbeid mot myndighetene for å bedre rammefaktorene til bobilistene i den daglige bruken.

Det samarbeides også med andre foreninger/personer det er naturlig å samarbeide med.

Viktige saker nå: Kunne kjøre bobil på 4,25t på B førerkortet, fergetakster, rasteplasser, tømme-anlegg, vektendring, miljø, ombygging

I tillegg til skriftlige henvendelser, har en eller flere av medlemmene i gruppen deltatt på et eller flere møter, seminar og utredninger.

Det er viktig å få innputt/tilbakemeldinger saker/arbeid, som opptar NB medlemmene.

Politisk Komité består av for tiden av:

Leder: Kurt Jensen NB nr. 2289

Medlem: Karl S. Olsen  NB nr. 8510

Medlem: Tor Henriksen NB nr. 114

Noen av brevene/skivene i arbeidet, blir publisert på denne siden. Noen vil også kunne leses i egne artikler. Dobbeltklikk på lenken/bindersen i bunn av dette dokumentet og les.