Her ønsker Politisk Komitè å synliggjøre sitt offisielle arbeid.

Politisk Komité godkjennes av LS og består av 2 - 4 interesserte NB medlemmer som avlaster de tillitsvalgte med sitt arbeid.
Primærsaker for Politisk Komité er arbeid mot myndighetene for å bedre rammefaktorene til bobilistene i den daglige bruken.
Det samarbeides også med andre foreninger/personer det er naturlig å samarbeide med.

Viktige saker nå: Kunne kjøre bobil på 4,25t på B førerkortet, fergetakster, rasteplasser, tømme-anlegg, vektendring, miljø og ombygging.

I tillegg til skriftlige henvendelser, har en eller flere av medlemmene i gruppen deltatt på et eller flere møter, seminar og utredninger.

Det er viktig å få innputt/tilbakemeldinger saker/arbeid, som opptar NB medlemmene.

Noen av brevene/skivene i arbeidet, blir publisert på denne siden. Noen vil også kunne leses i egne artikler. Dobbeltklikk på lenken/bindersen i bunn av dette dokumentet og les.


Invalid team