Her ønsker Politisk Komitè å synliggjøre sitt offisielle arbeid.

Politisk Komité godkjennes av LS og består av 2 - 4 interesserte NB medlemmer som avlaster de tillitsvalgte med sitt arbeid.
Primærsaker for Politisk Komité er arbeid mot myndighetene for å bedre rammefaktorene til bobilistene i den daglige bruken.
Det samarbeides også med andre foreninger/personer det er naturlig å samarbeide med.

Viktige saker nå: Kunne kjøre bobil på 4,25t på B førerkortet, fergetakster, rasteplasser, tømme-anlegg, vektendring, miljø og ombygging.

I tillegg til skriftlige henvendelser, har en eller flere av medlemmene i gruppen deltatt på et eller flere møter, seminar og utredninger.

Det er viktig å få innputt/tilbakemeldinger saker/arbeid, som opptar NB medlemmene.

Noen av brevene/skivene i arbeidet, blir publisert på denne siden. Noen vil også kunne leses i egne artikler. Dobbeltklikk på lenken/bindersen i bunn av dette dokumentet og les.

 

Norsk Bobilforening jobber bla med:

 

 • Klasse B opptil 4.250 kg
 • Tømmeplasser i hver kommune
 • Flere nye Bobilplasser
 • Rimeligere priser for bobiler på ferger
 • Lavere forskuddsbetaling for bobiler over 8m, for å få 50% rabatt på fergeprisene


Norsk Bobilforening har bidratt med å få på plass:

 

 • Bobiler M1 inntil 7500kg kan følge skiltet fartsgrense i Norge
 • Bredde inn til 2.60 meter
 • Bobiler M1 uansett vekt betaler som liten bil i bomstasjoner, bobiler over 3500kg må da ha bombrikke.
 • Bobiler M1 over 3500kg inntil 7500kg. har PKK hvert andre år som personbiler.
 • Bidratt ved etableringer av Bobilplasser og Tømmestasjoner i flere kommuner/steder.
 • Bobiler M1 over 3500kg inntil 7500kg. har samme krav til dekk, som kjøretøy under 3500kg.


profilbilde

Jan Utengen

Leder

profilbilde

Tor Henriksen

Nestleder

profilbilde

Annbjørg Sognnes

Styremedlem

profilbilde

Helga Sleire

Vara