Norsk Bobilforening er nordens største rene bobilforening. Vi har seks regioner fordelt over hele Norge. Norsk Bobilforening har Servicekontor i Råde med heltidsansatte personer.

Norsk Bobilforening (tidligere Norsk Campingbilforening) ble etablert i 1984 og er en landsdekkende og allmennyttig forening. Foreningen skal bidra til fortsatt utvikling av bruken av bobilen. Det legges stor vekt på en sosial profil ved å medvirke til et oppriktig kameratskap, hjelpsomhet og hensynsfullhet.

Gjennom sin kontakt med myndighetene skal foreningen bidra til at lover og regler blir oversiktlige og rettferdige, samt virke for en fornuftig og miljøvennlig bruk av bobilen.

Sammen med de andre nordiske klubbene har foreningen dannet NMC (Nordisk Motor Caravan) for å koordinere aktivitetene i Norden. Link til Facebook siden her. https://www.facebook.com/Nordic-Motor-Caravan-NMC-199729803756774/

Medlemskontingent er kr 550,00 pr. kalenderår.
 
Norsk Bobilforening er delt inn i 6 regioner og har i tillegg et Servicekontor som holder til i Råde. Regionene har egne valgte styrer, mens de som jobber på Servicekontoret er fast ansatt. 
Foreningen utgir medlemsbladet "Bobilen" 8 ganger pr år. Dette er medlemmenes "eget" blad.
 
Norsk Bobilforening har et landsstyre som består av 3 valgte medlemmer pluss regionslederne i de 6 regionene.
Daglig Leder, som er ansatt på heltid med kontor i Råde, styrer den daglige driften av foreningen.

Link til våre søsterorganisasjoner:

Dansk Autocamper Forening