Årsmøte Region Nordland 2020.

Årsmøte Region Nordland 2020.

Publisert av Per Hansen den 21.01.20. Oppdatert 23.01.20.

Innkalling til Årsmøte Region Nordland.

Region Nordland avholder sitt årsmøte lørdag 13.juni ved Ballangen Camping

Klokken 12.00. Registrering av stemmeberettigede fra 11.30.

 

Saksliste.

 

1.     Godkjenning av stemmeberettigede.

2.     Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3.     Valg av dirigent, sekretær, tellekorps, 2 representanter til å skrive under protokollen.

4.     Behandling av årsberetning mellom årsmøtene.

5.     Behandling av revidert regnskap for 2019.

6.     Behandling av innkomne forslag og saker.

7.     Behandling av forslag til styrehonorar.

8.     Vedta budsjett 2021.

9.     Valg.

 

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende 14.dager før årsmøtet.

 

Vi minner også om at det er årsmøtetreff på samme sted fra fredag 12. til søndag 14.juni. Innkjøring treff fra klokken 09.00. De som vil komme før fredag må selv betale camping til fredag. Påmelding bobiltreff.no eller mail perihavet@gmail.com , mobil 99690079.