4,25t med B-førerkort

4,25t med B-førerkort

Publisert av Agneta Torgersen den 20.01.23.

Ifølge kilder i EU kan det nå se ut som at det 4. førekortdirektivet vil bli godkjent i EU en gang i 2023, og et av forslagene til endringene er at man kan kjøre bobil på 4,25t på B-førerkort.

Bobilbransjen og interesseorganisasjoner i Danmark, Sverige, Tyskland og flere EU land har hver for seg, og noen samlet arbeidet, for å kunne kjøre bobil på 4,25t i mange år.

NB har skrevet flere brev både EU kommisjonen og Norske myndigheter, både for endringer nasjonalt og i EU. Når revisjonen av det 3. førekortdirektivet ble lagt ut til høring, ble det også skrevet et tilsvar til høringen sammen med NBCC og NCB.

Når man har muligheten til å kjøre 4,25t på B-førerkortet i Norge er avhengig av når det blir vedtatt i EU, og NB vil også være pådriver til at det blir godkjent i Norge så fort som mulig.

Dette er en etterlengtet mulighet for mange og som NB har lagt ned mye arbeid i. Da er det gledelig at det blir en realitet, raskest mulig.