Advokatfirmaet Skaun AS

Advokatfirmaet Skaun AS

Publisert av Agneta Torgersen den 05.08.19. Oppdatert 14.09.20.

Advokat Anders Stub Søtorp tilbyr våre medlemmer:

- En gratis telefonkonsultasjon på inntil 60. minutter. Dette gjelder for alle rettsområder.

- En skriftlig vurdering med råd og løsningsforslag.

Medlemmene betaler en fast pris tilsvarende satsen for fri rettshjelp (p.t. kr 970,-, ekskl. mva., kr 1 213,-, inkl. mva.), for vurderingen, forutsatt at arbeidet kan gjennomføres på ca. én time. Er saken omfattende vil prisen kunne økes til to ganger satsen for fri rettshjelp. 
Det presiseres at ovennevnte bistand vil bli ytt utelukkende på bakgrunn av de opplysninger og den dokumentasjon vi mottar fra det enkelte medlem.
Vi tar således forbehold for det tilfellet at medlemmets opplysninger og dokumentasjon er mangelfulle/unøyaktige.
For bistand som faller utenfor ovennevnte premisser, gjelder våre ordinære timesatser og vilkår. Det vil i tilfelle bli opprettet et eget oppdrag, hvor det aktuelle medlemmet registreres som klient hos oss. 

Kontakt:
Advokatfirmaet Skaun AS, Advokat Anders Stub Søtorp
Thorøyaveien 21, Sandefjord. Postboks 409, 3201 Sandefjord
Tlf. direkte: +47 920 32 414
E-post: as@skaunadvokat.no

Org nr 918 923 683