Bulder Verksted AS

Bulder Verksted AS

Publisert av Agneta Torgersen den 13.05.20. Oppdatert 03.02.21.

Avtalen omfatter leveranse av vedlikeholdstjenester (reparasjon, service og kontroll).

Bulder Verksted leverer tjenester innenfor følgende områder:

- Anleggs-/tunnelmaskiner
- Lastebil
- Personbil
- Landbruksmaskiner
- Strø- og brøytemateriell
- Veimerkemateriell
- Asfaltmateriell
- Kantslåttutstyr
- Tunnelvaskere
- Personløftere
- Sakkyndig kontroll
- Periodisk kjøretøykontroll

Priser og rabatter:

Det gis 5% rabatt på ordinære verkstedtimer  til enhver tid veiledende prisliste.
Det er pris på bestillingstidspunktet som er gjeldene for leveransen.
Det gis også 15% rabatt på veiledende priser fra grossist. Gjelder ikke spesialbestilte deler.
Husk å vise gyldig medlemskort.

Finn ditt Bulder Verksted her.