Flekkefjord Bobilparkering

Flekkefjord Bobilparkering

Publisert av Agneta Torgersen den 09.01.20. Oppdatert 02.08.22.

Ordningen er laget slik at den kun kan benyttes av medlemmer av NB og at den er personlig.

Man må ta vare på sine kvitteringer for overnatting på Flekkefjord bobilparkering. Når en har kvittering for 5 overnattinger, skal disse sendes til leder for Region sør og et parkeringsbevis for gratis overnatting kommer i posten. Kvitteringene med adresse og medlemsnummer kan enten sendes på mail eller sms. Dette sendes til leder i Region sør, Irene Sande. Mail: irene.ulriksen@lyse.net eller tlf: 485 05 792 .

Kvitteringene blir kontrollert slik at en ikke har overlappende datoer på disse.

Kopi fra avtalen viser følgende:

Administreres av NB Region sør og Irene Sande er kontaktperson for avtalen.

 • For å benytte seg av avtalen, må en være medlem av Norsk Bobilforening.
 • For hver 5 overnatting i løpet av et kalender år, kan du sende kvitteringer for overnatting til NB Region sør og få et parkeringsbevis på en gratis overnatting.
 • Regionen sender Parkeringsbeviset med medlemsnummer da dette er en personlig ting. Medlemsnummeret med evt. medlemsnummer på bobil.
 • Alle utsendinger gjennom et år, skal lagres av regionen og sendes over til Flekkefjord kommune som dokumentasjon på slutten av kalender året. Husk at alle overnattingene må være innen samme kalenderår.

Praktisk gjennomføring

 • Parkeringsbeviset lages av NB og godkjennes av Flekkefjord kommune.
 • Parkeringsbeviset på gratis overnatting lages på forhånd og skal inneholde:
  • løpenummer
  • signert av person i Flekkefjord kommune
  • Flekkefjord kommune logo
  • Skal ha plass til å skrive inn medlemsnummer i NB
  • Parkeringsbeviset plasseres godt synlig for parkeringsvakt, med tydelig dato.