Stangnes Gass AS, Harstad

Stangnes Gass AS, Harstad

Publisert av Agneta Torgersen den 06.08.19. Oppdatert 03.02.21.
Dette er en av LPG Norges stasjoner: http://lpgnorge.no/stasjonsoversikt/lpg_harstad/

Avtaleteksten er som følger: 
  1. Vi bekrefter at vi kan tilby avtale med Norsk Bobilforening om leveranser av gass der vi gjennom et kundekort kan tilby hver 7. flaske gass gratis. 
     
  2. Dette ut fra antydet volum på kjøp fra dere. Etter gjeldende pris i dag vil dette gi en gjennomsnittspris pr. 11. kg. flaske på kr. 201,43
    Stangnes Gass A/S bekoster og distributerer kort til medlemmene, da mot fremlegging av gyldig medlemskort i Norsk Bobilforening. Kortene vil bli trykket med nr.serie.
     
  3. Avtalen er gyldig fra 25.02.15 - inntil videre