Gladnyhet

Gladnyhet

Publisert av Agneta Torgersen den 18.11.19.

Per har drevet med mye forskjellig frivillighetsarbeid i over 30 år. Vi kan for eksempel nevne at han er frivillig sjåfør for Mental Helse Vefsn eller Stiftelsen Termik Vefsn, kjemper de svakes sak via organisasjonen Mental Helse, har bidratt til å skape endring av tjenestetilbudet i Vefsn kommune og med verv i Norsk Bobilforening.

 Per er både stolt og ydmyk for å bli vurdert til denne prisen, og syns det er stort å havne blant de 6 nominerte.

Prisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats.
Frivillighetsprisens mål er også å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Frivillighetsprisen deles ut på FNs dag for frivillig innsats, 5. desember.
Husk å stemme før 30. november!

Trykk her for mer info og for å avgi din stemme