Høringssvar 3. førerkortdirektiv

Høringssvar 3. førerkortdirektiv

Publisert av Agneta Torgersen den 27.04.23.

1. mars la EU kommisjonen frem sitt forslag til det 3. førerkortdirektivet.

Det står bla under 1. direktivets artikkel 9, punkt h, at fører med førerkort i klasse B etter to år fra det ble utstedt vil kunne kjøre en bil på inntil 4 250 kg uten tilhenger. Men kravet er at det dreier seg om et kjøretøy med «alternativt drivstoff».

Du kan lese litt mer om dette her: https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/general-information/alternative-fuels

Norsk Bobilforening har sammen med NBCC og NCB sendt inn et felles høringssvar vedrørende den pågående 3. førerkortdirektiv saken i EU. Les vedlegget under.
Det har vært noe uklart rundt dette med alternativt drivstoff og betydningen, noe høringssvaret vårt har belyst.  Det er ønskelig med unntak for bobiler, slik at disse kan følge samme regler som biler med alternativ drivstoff.

Kort oppsummert betyr det å tillate førerkort klasse B for bobiler med maks tillat vekt over 3.500kg, men ikke over 4.250kg uten tilhenger, i tillegg til unntak for kravet om alternativ drivstoff for bobiler.

Som privatperson er det også mulig å komme med innspill, i tillegg til å kunne lese det som er kommet inn her.
Husk at fristen er 21. mai.

Du kan også lese hele forslaget hos EU: https://transport.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_127.pdf