Ildsjelprisen 2021

Ildsjelprisen 2021

Publisert av Agneta Torgersen den 11.03.21.

Ildsjelprisen skal deles ut og Landsstyret ønsker forslag på kandidater.
Alle medlemmer kan motta prisen.

Kriteriene som ligger til grunn for tildeling er:

NBs Ildsjelpris 

1. NBs Ildsjelpris deles ut etter enstemmig vedtak i landsstyret. 

2. Ildsjelprisen kan tildeles et medlem hvert år som har: 

a. Minst 6 års medlemskap. 

b. 6 års aktiv innsats for NB og utvist særlig engasjement for NB lokalt og nasjonalt noe som gjenspeiler seg i resultater for medlemmene. 

3. Prisen kan foreslås av medlemmer gjennom sin region, av regionstyrene eller av medlemmene i landsstyre. 

4. Alle forslag som fremmes skal behandles i Landsstyret og Landsstyret tildeler 

5. Det tilstrebes at prisen utdeles på sentrale arrangement/treff. 

6. Utmerkelsen skal markeres med et diplom og en gave til en verdi på maks kr 5000,- 

 

Forslag sendes til Daglig leder innen 18.04.2021
E-post: robert@bobilforeningen.no