Informasjon om ny personvernlov - GDPR

Informasjon om ny personvernlov - GDPR

Publisert av Agneta Torgersen den 10.07.19. Oppdatert 11.07.19.

Norsk Bobilforening oppdaterer personvernreglene for at du enklere skal forstå hvilken informasjon vi samler inn, og hvorfor vi gjør dette. Vi har også iverksatt tiltak for å forbedre personvernsjekken vår og de andre kontrollene vi leverer i den hensikt å beskytte dataene dine og personvernet ditt.
De nåværende innstillingene dine forblir som de er, og vi endrer ikke måten informasjonen din behandles på. I stede tydeliggjør vi praksisene våre, og hvordan du kan oppdatere, administrere og slette dataene dine.
Vi gjennomfører disse oppdateringene i takt med at EUs personvernforordning trer i kraft i EU. Personvernforordningen er utformet for å være et felles rammeverk for personvernlover i EU, og i tillegg tydeliggjør den reglene om åpenhet rundt bedrifters databehandling.
Det presiseres at Norsk Bobilforening ikke har sensitive opplysninger om sine medlemmer i arkivet.

Formålet med informasjonen som innhentes
For å kunne sende ut medlemsbladet som er Norsk Bobilforenings hovedorgan ut mot våre medlemmer.
- For at du skal kunne motta informasjon om medlemsfordeler, ting som skjer i regionene samt relevante råd og tips tilpasset deg på e-post eller sms.
- For at du skal kunne melde deg på diverse treff osv.
- For at du skal kunne handle i vår nettbutikk og kunne bestille campingkort.
- Norsk Bobilforeniing har også en app hvor de som er medlem kan søke opp på medlemsnummer eller navn. Opplysninger som ligger der er offentlige opplysninger som navn og telefonnummer. MEN for å kunne få tilgang til denne medlemslisten må man krysse av på en taushetserklæring  på appen.
Informasjonen som ligger om deg i vårt system baseres kun på informasjonen som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom påmelding fra dere medlemmer lagres i vårt medlemsregister, Styreweb.
Du kan når som helst gå inn på vår app, Gnist, for å se hvilke opplysninger som ligger om deg, og du har muligheten til å redigere det som ligger om deg der.
Hvordan slettes opplysningene?
Ved en eventuell utmelding vil opplysningene om deg ligge i vårt system inntil du selv gir beskjed om at dette skal slettes. Det er flere grunner til at de blir liggende i systemet. Hvis noen blir utmeldt etter flere purringer, men allikevel ønsker å være medlem, åpnes medlemskapet du hadde tidligere og all historikk blir fortsatt med. Det er også mange som etter et opphold ønsker å melde seg inn igjen. Da er det greit å kunne åpne opp det gamle medlemskapet.

Publisering
Det er viktig at trefflister ikke blir offentliggjort for uvedkommende, og at bilder som ikke er godkjent av alle på bildet ikke publiseres.

Taushetserklæring
Alle tillitsvalgte vil i nærmeste framtid motta en taushetserklæring, da de pga sitt verv har tilgang til medlemslistene til NB. Denne må signeres og lagres i et arkiv sentralt.