Innkalling til Årsmøte Region Sør

Innkalling til Årsmøte Region Sør

Publisert av Agneta Torgersen den 20.01.20. Oppdatert 22.01.20.

Tid: Søndag 24.05.20 fra kl. 11.00 - 13.00.
Sted: Skudehallen (i Skudeneshavn).

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning.
5. Behandle regnskapet i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Vedta budsjett.
8. Foreta følgende valg.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før. Fristen i år vil falle den 26. april 2020 kl. 23.59.
Etter årsmøtet blir det avholdt medlemsmøte. Det vil også bli delt ut medlemsmerker til de fremmøtte som skal ha dette.