Nyttig møtevirksomhet

Publisert av Agneta Torgersen den 08.08.19.

Vi ønsker å gjøre ting enklere for flest mulig, og vil gjerne lytte til Norsk Bobilforening som representerer mange bobileiere, fortalte statssekretær i samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen under Caravanmessen.

Politisk agenda
Under messa hadde president Kurt Jenssen og styremedlem Tor Henriksen møte med statssekretær og Frp-politiker Tom Cato Karlsen. Tema var førerkortreglene.
Kurt Jenssen forteller om bakgrunnen:
Jeg har hatt fem saker som har vært viktige for meg som president i Norsk Bobilforening. Fjerne:
årlig EU-kontroll for bobiler over 3,5 tonn, at også tunge bobiler skal få følge fartsgrensene, at bobiler skal slippe vinterkravene til dekkmønster og kjetting, at bompenger for bobiler skal følge personbiltakst og ikke lastebiler, og det siste er å øke vektgrensen for B-førerkortet.
Så langt har Jenssen fått gjennomslag for fire av de fem punktene, og nå jobbes det med å øke vektklassen for B96 til 4250 kilo uten henger.
Møtet var meget positivt, forteller Kurt og Tor. Karlsen ser logikken og vil ta opp saken på samferdselsministernivå, og se om det er mulig å få til et felles nordisk regelverk for endringen av B96. Samtalene rundt løsningen med å definere B96 førerkortet til også å gjelde bobiler inntil 4250 kilo kom i stand etter fjorårets forslag om å få samme vektgrense på standard B-førerkort ble avvist av EU.

 Bobilen
I løpet av messen hadde også NB møte med firmaet Masse Media som for tiden har det tekniske ansvaret for produksjon av Bobilen. Evaluering, planer fremover og diskusjon av videre samarbeid stod på agendaen, og begge parter er godt fornøyd med samarbeidet så langt.