Oppdatert status Landsmøte 2023

Oppdatert status Landsmøte 2023

Publisert av Agneta Torgersen den 15.08.23. Oppdatert 01.09.23.

Vedlagt finnes to skriv - det ene er fra President og daglig leder, og det andre fra region Nord, Nordland og Midt.