Transitt gjennom Danmark

Transitt gjennom Danmark

Publisert av Tor Henriksen den 14.03.20.

Mange NB medlemmer, som er på sørlige breddegrader har kontaktet NB for info og følgende kan opplyses: Grensestengningen i Danmark omfatter ikke for nordmenn som er syd for Danmark og ønsker transitt gjennom Danmark.

Opplysningene er hentet fra Danmarks hotline tlf. 0045 7020033  

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hotline

Det kan leses et stykke ned på denne siden:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/indrejserestriktioner

Flere grensepasseringer er hel stengt, så kjør over på riktig grensekontroll. Se her:

https://www.tvsyd.dk/toender/10-graenseovergange-lukkes-helt 

Det er viktig å sjekke om det går ferge til Norge, eller om en velger å kjøre broene til Sverige. Dette gjelder bare transitt og ikke opphold. Hvor lang tid det gis til transitt får man nok opplysning om på grensen?

Husk også at dette er opplysninger fra 14.03.20 og ting endres fort. Så bruk lenkene i dette innlegget for siste info.