Uttalelse til Regional transportplan

Uttalelse til Regional transportplan

Publisert av Agneta Torgersen den 26.04.23.

Uttalelse til Regional transportplan Troms og Finnmark.

Norsk Bobilforening, Region Nord viser til høringsbrev datert 3.2.23 om overnevnte.
Det som er påfallende med denne planen på 36 sider , er den totale mangelen på omtale av en stor brukergruppe av vegene i Troms og Finnmark, nemlig bobilbrukerne.
Region Nord ber nå om å få være en samtalepart og høringsinstans i alt som er relevant for denne brukergruppen.

Les hele uttalelsen under.