Viktig og nyttig informasjon fra NB sentralt!

Viktig og nyttig informasjon fra NB sentralt!

Publisert av Robert Erling Olsen den 13.03.20. Oppdatert 18.05.20.

 

Servicekontoret

Med de restriksjonene som er innført, vil Servicekontoret ha redusert kapasitet. Kontoret vil være ubemannet.

Vi opprettholder alle funksjoner, men det kan medføre noe lenger svartid på innkommende telefoner samt at utsending av CKE/CCI kan ta et par dager ekstra. 
Ny telefontid er mandag til torsdag kl. 09.00 - 14.00.

Reiser, treff og møter

Alle treff og møter som var planlagt gjennomført i mars og april ble avlyst. Retningslinjer for dette ble gitt av Landsstyret:

https://www.bobilforeningen.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Koronaviruset%20Viktig%20melding%20til%20v%C3%A5re%20medlemmer.&ID=18986

Fra 7. mai kan man ha arrangement med opptil 50 mennesker. Derfor åpnes det smått opp for å arrangere treff. Følg med på vår aktivitetskalender, for å se hvilke treff som nå gjennomføres.

All møteaktivitet vil nå foregå via Skype.

15. mai

Utenriksdepartementet forlenger sitt reiseråd og fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder frem til 20. august.
Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land.

Du kan reise på ferie- og fritidsreiser så lenge du reiser på en måte som unngår å spre smitte. Det betyr at du ikke skal reise når du er syk eller i hjemmekarantene, at du skal ivareta god hygiene og holde minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste. 
 

Arrangementer på offentlig sted

Fra 7. mai tillates arrangement på offentlig sted for opp til 50 personer hvor det kan holdes minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.
Andre arrangementer på offentlig sted forbys.
De som er til stede skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Arrangøren skal holde oversikt over hvem som er til stede, iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta håndhygiene.
Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder".

 Ny anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i en gruppe (20+1-anbefaling).

Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn

Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.
Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene.
Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som kan dokumentere gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

 

Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene ved ankomst til landet kan vare over sommeren.
Det må gjøres løpende vurderinger av behov for unntak fra karantene. Dette må også ses i sammenheng med grensereguleringer.

15. juni

Det åpnes for arrangementer opp til 200 personer (fra 50 personer).
Det vil ikke bli åpnet for arrangementer over 500 før 1.september.
Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 vil bli vurdert månedlig.

Internasjonale treff.

FICC Rally i Roma er avlyst.

 https://ficc2020.actitalia.it/en/home/

Statens Vegvesen

Trafikkstasjonene er fortsatt stengt, men åpner gradvis for kontroll av alle kjøretøytyper i hall. De vil prioritere de som har fått avlyst time og kontakter dem for ny time. Det vil imidlertid være begrenset kapasitet en stund framover på grunn av smitteforebyggende tiltak og stor etterspørsel etter timer. 
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/trafikkstasjonene-fortsatt-stengt-men-apner-for-timebestilling/

 https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/utsetter-fristen-for-eu-kontroll

Fornyelse av førerkort utvidet klasse, for å kjøre bobil over 3,5t, er forlenget med 6 mnd. etter utløpsdato.

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/forlengelse-av-utlopt-forerett-i-disse-korona-tider

Er nummerskilt levert inn til trafikkstasjonen, f.eks. p.g.a. sesongavskilting, leveres de ikke ut nå. Nye skilt må bestilles om en trenger dem.

 https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/slik-kan-du-levere-og-hente-skilt-nar-trafikkstasjonene-er-stengt

Andre land

Våre naboland og mange andre land har stengt grensene for andre enn de som har oppholdstillatelse i landet. Det er fremdeles åpent for transittkjøring igjennom landene for personer som skal til eget land.

Danmark https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Sverige https://www.krisinformation.se/

 Bobiler og Campiningplasser i Tyskland, stengt for overnatting, unntatt om en er på reise hjemover. https://www.bvcd.de/index.php?id=476

Ferger til Norge

Alle fergeselskaper har sterkt reduserte seilinger og begrensninger på passasjerer. Se fergeselskap for oppdatert informasjon.

https://www.fjordline.com/nb/p/aktuelt/koronavirus-informasjon

https://www.colorline.no/praktisk-informasjon/coronavirus-informasjon

https://www.dfds.com/nb-no/ferge/corona-virus/updates

https://www.stenaline.no/Trafikkinformasjon.

Landsdekkende informasjonssider om corona i Norge

https://helsenorge.no/coronavirus

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Kommuner

Følg med på nettsiden til kommunen du er, der finner man informasjon som gjelder i kommunen. Det er nesten ikke mulig å sammenfatte all informasjon fra alle kommunene, for det er en del ting som skiller. Så for rett info, søk i kommunen det gjelder, da er man sikker. Husk også at disse tiltakene forandres fort, så sørg for å være så oppdatert som mulig.

Eksempel : https://www.dagbladet.no/studio/siste-nytt-om-coronaviruset/606?post=29450

Her er det fra noen kommuner. Der finner man lenker til informasjon i kommunenen. Skriv inn din kommunens navn i søkefeltet «Google» om den ikke er nevnt under og «klikk» vidre til informasjonen en ønsker. Mye nyttig informasjon finner man også påi lokalavisens nettsider.

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/

https://www.bergen.kommune.no/

https://www.stavanger.kommune.no/

https://www.risor.kommune.no/