Møte i Arbeidsutvalget

Dette AU-møtet gjennomføres på Skype, og vil i hovedsak klargjøre saker til neste LSM

Detaljer

Dato torsdag 07. november 2019
Klokkeslett 19:0020:30
Kalender Arbeidsutvalget