Ny forskrift

Ny forskrift

17.02.22 09:53 av Agneta Torgersen

Ny forskrift på lovlig etablerte campingplasser trer i kraft fra 1.3.2022. Sagt på en annen måte, nå økes avstanden (sikkerhetssonen/brannsonen) fra 3m til 4m mellom campingenhetene på campingplasser i Norge. Men egentlig reduseres den fra 8m til minimum 4m. De 3m vi har hatt i Norge til nå, har ikke vært en forskrift, men en anbefaling med litt forskjellig praksis fra campingplass/kommune til campingplass/kommune.

Les mer